Zapraszamy do kontaktu
tel. 504 411 464  e-mail: kontakt@biuro-sokolow.com

 • Baner
 • Baner3
 • Baner2

Świadczymy usługi księgowe i kadrowo-płacowe w pełnym zakresie zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i spółek prawa handlowego. Wieloletnie doświadczenie kadry oraz profesjonalizm poparty znajomością przepisów prawa podatkowego i bilansowego zapewnia wysoką jakość oferowanych przez nas usług.

 

Zapewniamy kompleksową pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz doradztwo w sprawach organizacyjnych firmy.

 

Stawiamy na dyskrecję, rzetelność i profesjonalizm. Cenimy dobre i owocne kontakty z naszymi Klientami wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom tak, aby mogli państwo skoncentrować się na rozwoju własnej firmy.

 

Oferujemy usługi księgowe w następującym zakresie:

 

Księgi rachunkowe

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzanie i wysyłanie wszystkich deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS,
 • zamykanie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie i wysyłanie wszystkich deklaracji rozliczeniowych,
 • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego,

Obsługę ryczałtu:

 • prowadzenie ewidencji przychodu,
 • naliczanie podatku,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie i wysyłanie wszystkich deklaracji rozliczeniowych.